Når du handler på dit-marked.dk

Om dit-marked.dk

Dit-marked.dk er en online markedsplads, hvor du som privat nemt og enkelt kan købe og sælge dine brugte ting lokalt. Tjenesten er gratis, og du kan tilkøbe annonceplads i Herning Bladet, Ikast Avis og onsdagsudgaven af Midtjyllands Avis. Se priserne for indrykning i afsnittet nedenfor.
 
Dit-marked.dk er for indbyggere i Ikast-Brande, Herning og Silkeborg Kommuner. Alle kan dog tilgå siden, og oprettelse af annoncer uden for avisernes udgivelsesområde kan forekomme.
 
Du kan tilgå siden via dit-marked.dk, aoh.dk, mja.dk, aoib.dk.
 

Prisliste, printannoncering

Det er gratis at indrykke annoncer på dit-marked.dk, men du kan tilkøbe en plads i aviserne og dermed opnå ekstra disponeringekstra eksponering i nedenstående aviser.
 
Priserne er angivet pr. indrykning (175 anslag) inkl. moms i alle tre aviser, Herning Bladet, Ikast Avis og Midtjyllands Avis.
 
Garanteret indrykning Kr. 25,-
Fremhævning Kr. 50,-
Billede kr. 75,-
            
Se eksempel på indrykning af annoncer her (klik på e-avisen og se siden ”dit-marked.dk”).
 

Retningslinjer for annoncer på dit-marked.dk

Annoncer har en løbetid på 30 dage, hvorefter de automatisk slettes fra dit-marked.dk. Genindrykning skal foretages ved at oprette ny annonce.
 
Dit-marked.dk er udelukkende for private. Annoncer for erhvervsdrivende vil blive fjernet og kan ikke opnå plads i printudgaven af dit-marked.dk (Herning Bladet, Ikast Avis eller Midtjyllands Avis). 
 
Kun brugtsalg og engangssalg accepteres på dit-marked.dk. Vedvarende genindrykning af samme annonce på dit-marked.dk betragtes efter fem fornyelser inden for 12 måneder som en erhvervsannonce og kan ikke opnå plads i printudgaven af dit-marked.dk (Herning Bladet, Ikast Avis eller Midtjyllands Avis). Der henvises i stedet til rubrikannoncering i de respektive udgivelser.
 
Der må kun tastes ét emne pr. annonce. 
 
Dit-marked.dk forbeholder sig ret til at placere annoncer efter skøn.
 
Dit-marked.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af eller slette allerede oprettede annoncer, der strider imod lovgivningen, hensynet til læserne eller udgiverens interesser. Det gælder annoncer, der indeholder henvisning til andre online sites, stødende ord, for kopivarer, sortbørshandel, lægemidler og andre ulovlige effekter, optagelse af lån, gældsbreve og ulovlige dyr, som for eksempel kampkunde.
 
Dit-marked.dk forbeholder sig ret til at slette profiler med manglende eller forkerte personoplysninger. Dit-marked.dk er uden ansvar for tab eller skade, der påføres annoncøren som følge af tastefejl, forståelsesfejl, forkert indrykningsdato eller manglende indrykning af annoncer m.v. 

 

Gode råd, når du handler på dit-marked.dk

Pris og betaling

 • Vær opmærksom, når sælger giver nedslag i prisen, hvis noget af beløbet bliver forudbetalt.
 • Vær opmærksom, hvis prisen på en vare er uhørt lav. 
 • Opgiv aldrig dine kreditkort-oplysninger til fremmede.
 • Brug MobilePay eller Swipp, hvor det er muligt.
 • Handler du via bankoverførsel, så sørg for at have sælgers kontaktoplysninger som for eksempel telefonnummer og adresse. Ring eventuelt og kontrollér, at oplysningerne er rigtige.
 • Undlad at overføre penge til en udenlandsk konto.
 • Annoncører i visse varekategorier kan lokke køber til at overføre penge og ikke sende varen. Det drejer sig især om elektronik, såsom mobiltelefoner og spillekonsoller eller billetter.

Sælgers identitet

 • Vær opmærksom på, hvem du har kontakt til. Er der tegn på, at sælger er en anden, end vedkommende udgiver sig for?
 • Vær opmærksom, hvis en annonce er skrevet på engelsk. Det kan dreje sig om svindel.
 • Tjek sælgers kontaktoplysninger på www.krak.dk eller www.dgs.dk.

Kvittering/udveksling af varen

 • Lav eventuelt en købsaftale, hvor sælger bekræfter, at de ting, der står i annoncen, stemmer.
 • Aftal på forhånd med sælger, hvilke rettigheder du har, hvis noget går galt på et senere tidspunkt.
 • Brug lidt tid på at få aftalen skrevet ned, tilføj gerne dato for handlen og lad sælger kvittere.
 • Hvis varen er af nyere dato, så husk at spørge, om der findes en bon/kvittering eller endda et garantibevis. Så kan du om nødvendigt klage til butikken over mulige fejl og mangler.

Når du sender varen

 • Som sælger bør du sende varen med pakkepost. Benyttes Post Danmark pakkepost, kan varen blive erstattet op til kr. 4.800,-. Læs mere om erstatningsregler på Post Danmarks hjemmeside her.
 • Hvis du sender varen som brev, bør du på posthuset få en kvittering for forsendelsen.

 

Hælervarer
På ethvert brugtmarked er der desværre eksempler på forsøg på at sælge hælervarer. Følg nedenstående retningslinjer:

 

 • Vurder varens pris i forhold til kvalitet, mærket m.v.
 • Lav en udskrift af annoncen og gem al korrespondance til evt. senere brug.
 • Hvis der findes et unikt nummer på varen, f.eks. stelnumre på cykler eller IMEI-nummer på telefoner, kan disse tjekkes hos politiet.
 • Brug din sunde fornuft. Når noget lyder for godt til at være sandt, er der som regel fare på færde.
 • Vær ekstra opmærksom ved køb af elektronik, designermøbler, designertøj og cykler. Spørg efter stelnummer eller andet unikt nummer, og tjek at det ikke er forsøgt fjernet. 
 • Hvis du er kommet i kontakt med en hæler, skal du anmelde sagen til politiet.
 • Ved mistanke om hæleri på dit-marked.dk bedes du kontakte os på nedenstående e-mailadresse eller telefon.

Handelsformer

 • Den sikreste måde at handle på er at mødes. Man har som køber mulighed for at bese varen og på den måde sikre sig, at den lever op til sælgers beskrivelse. Betalingen foretages samtidig med, at varen overdrages til køber, og således er begge parter sikret deres del af handlen.
 • Når man handler mellem private, er der efterfølgende ingen fortrydelsesret – varen er købt som beset.
 • Køber overfører penge til sælgers bankkonto før eller efter levering af varen. Som oftest er proceduren her, at køber overfører pengene til sælger, hvorefter sælger sender varen, når det overførte beløb kan registreres på sælgers bankkonto. Vi anbefaler, at man udveksler yderligere kontaktoplysninger og kontonummer pr. e-mail eller telefon.

Kontakt

Herning Bladet

Østergade 21

7400 Herning

97 12 15 00

[email protected]