Cookie- og persondata politik

 

Du besøger en digital tjeneste der er ejet og drevet af Herning Folkeblad A/S, Østergade 21, 7400 Herning, cvr. nr. 44662116 (herefter omtalt som Mediehusene Midtjylland), der udover denne tjeneste driver og ejer en lang række hjemmesider og tilknyttede apps, herunder herningfolkeblad.dk, midtjyllandsavis.dk, skivefolkeblad.dk mm.

 

Vi ønsker at fremstå troværdige og samtidig møde vores kunder og besøgende på vores hjemmesider med gennemsigtighed, hvorfor vi i denne politik har samlet information omkring, hvordan vi behandler dine data, både når du besøger vores hjemmesider, men også når du gør brug af vores mange digitale tjenester og/eller andre tilbud.

 

Kategorier af personoplysninger vi behandler og retsgrundlag

 

Markedsføring fra Mediehusene Midtjylland

 

Hvis du tilmelder dig et af vores nyhedsbreve, giver du samtykke til, at vi kan sende vores nyhedsbreve til dig, jf. persondataforordningen (”GDPR”) artikel 6, stk. 1(a), hvor vi behandler:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Indhold og dine valg i forhold til nyhedsbreve – kontaktformer og indhold m.v.

Markedsføringen i nyhedsbreve tilpasses dine personlige forhold ud fra vores viden om dig ved profilering, jf. GDPR artikel 6, stk. 1 (f), hvor vi behandler:

 1. Samtykke til nyhedsbreve
 2. Oplyste interesseområder
 3. Cookies 
 4. Ip adresse
 5. Geografisk placering
 6. Oplysninger fra vores kundedatabaser
 7. Oplysninger fra dine sociale medieprofiler

Vores legitime interesse i at lave en personlig tilpasset markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi foretager en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

 

Som kunde hos Mediehusene Midtjylland (abonnent, køb online m.v.)

Hvis du eller din virksomhed er kunde hos os, behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig, f.eks. abonnementsaftaler, mediesalg, gaveabonnement m.v. jf. GDPR artikel 6, stk. 1(b), hvor vi behandler:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Ordredetaljer
 4. Kontooplysninger
 5. Betalingsoplysninger
 6. Abonnement oplysninger

Mediehusene Midtjylland er også lovmæssigt forpligtet til at dokumentere og behandle personoplysningerne i forbindelse med finansielle transaktioner i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, f.eks. ved betaling eller modtagelse af betaling for levering af varer og tjenesteydelser m.v., jf. artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.

 

Vi laver også analyser med henblik på at optimere vores produkter og vide mere om vores kunders præferencer i forhold til Mediehusene Midtjyllands produkter. Det gør vi blandt ved at lave analyser af vores kundedatabaser, hjemmesider og brug af vores apps, samt ved at sende dig spørgeskemaer, hvor vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne, overstiger din interesse i at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6, stk. 1(f), hvor vi behandler:

 1. Oplysninger fra vores kundedatabaser
 2. Brugeradfærd og logfiler fra vores apps
 3. De svar du oplyser vedr. forslag og præferencer i spørgeskemaet

Brug af vores hjemmesider og apps i øvrigt

Når du opretter en konto eller bruger debatfora m.v. på behandler vi dine personoplysninger for at opfylde vores aftale med dig, f.eks. adgang via alle vores hjemmesider og apps, brugervilkår, regler for debat/chat m.v. jf. GDPR artikel 6, stk. 1(b), hvor vi behandler:

 1. Navn
 2. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer
 3. Brugernavn og adgangskode
 4. Indlæg og beskeder delt i debatfora
Mediehusene Midtjylland erhvervskunder og leverandører 
Hvis du er erhvervskunde eller leverandør i forhold Mediehusene Midtjyllands, behandler vi oplysninger om dig og den virksomhed du er ansat i med henblik på at opfylde aftalen mellem parterne, f.eks. administration af aftalen, betaling, levering af varer og tjenesteydelser m.v., jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), hvor vi behandler:
 1. Forretningsmæssige kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer) 
 2. Stillingsbetegnelse
 3. Bankoplysninger
 4. Oplysninger om køb/aftale
 
Mediehusene Midtjylland er også lovmæssigt forpligtet til at dokumentere og behandle personoplysningerne i forbindelse med finansielle transaktioner i forbindelse med opfyldelse af vores aftale, f.eks. ved betaling eller modtagelse af betaling for levering af varer og tjenesteydelser m.v., jf. artikel 6, stk. 1, litra c) i GDPR.
 
Uopfordrede ansøgere og ansøgere til ledige stillinger
Hvis du er en uopfordret ansøger eller en ansøger til en ledig stilling, behandler vi de personoplysninger, som du har oplyst i din ansøgning, jf. artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR, herunder:
 1. Kontaktoplysninger
 2. Fagligt CV
 3. Uddannelsesmæssig baggrund
 4. Arbejdsmæssig baggrund
 5. Personlige interesser
 6. Oplysninger, som du giver os under eventuelle samtaler
 7. Oplysninger om dig, som er offentligt tilgængelige, f.eks. via LinkedIn eller andre sociale medieplatforme i nogle tilfælde. Vi vil kun kontakte dine referencer med dit samtykke.

 

Sikkerhed på vores hjemmeside og i vores apps

Vi registrerer dine bruger oplysninger når du opretter en konto, logger din brugeradfærd og har implementeret sikkerhedsløsninger på vores hjemmeside vores apps, legitime interesse i at sikre hjemmesider og vores løsninger imod misbrug, overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles, jf. GDPR artikel 6, stk. 1(f), hvor vi behandler:

 1. Brugernavn og adgangskode
 2. Brugeradfærd og logfiler
 3. Øvrige sikkerhedsoplysninger

Cookies ved brug af vores hjemmeside

Når du besøger et af vores hjemmesider, indsamler vi information om dig, som vi gemmer i en såkaldt cookie, der er en lille tekststump der gemmes på din computer. Denne information kan vi bruge til bl.a. at se hvor længe du har været på vores digitale platforme, hvilke områder du har benyttet eller til at huske på dine oplysninger, så du ikke skal logge ind hver gang, du besøger vores platforme.

 

Vi bruger derudover cookies til:

 • At sikre at vores annoncører har kendskab til værdien af deres annoncering på vores digitale platforme, herunder hvor mange der har set deres annoncer.
 • Adfærdsopsamling i forbindelse med de artikler du læser, således at vi både nu og i fremtiden kan vise dig flere artikler som vi tror vil interesse dig.
 • Opsamling af viden om ad-blocking.
 • Blokering af ad-blocking software.
 • Trafikmåling med formålet at optimere vores produkter både teknisk og redaktionelt.

Cookies der ikke er nødvendige er valgfri, og kræver dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, (1) (a).

 

Mediehusene Midtjylland har forpligtet sit til at overholde de retningslinjer for brug af cookies og beskyttelse af personoplysninger, der til en hver tid er vedtaget af organisationen minecookies.org, der er et samarbejde mellem en række erhvervsorganisationer. Herunder vil Mediehuset Midtjylland følge afgørelser fra organisationens klagenævn.

 

Du kan læse mere om organisationen minecookies.org på hjemmesiden, hvor du også kan læse en udførlig vejledning i, hvordan du kan slette cookies.

 

I samme vejledning kan du se, hvordan du sætter din internetbrowser op til ikke at acceptere cookies, hvis du fremover gerne vil undgå at modtage cookies fra websider. Du skal være opmærksom på, at hvis du vælger at blokere for cookies, vil brugen af vores hjemmesider blive begrænset, og ikke alle funktioner vil virke.

 

Tredjepartscookies

Når du anvender vores digitale tjenester ønsker nogle tredjeparter, hvilket typisk vil være annoncører, at indsamle information omkring din adfærd.

 

Første gang du besøger en af vores hjemmesider, vil du derfor blive præsenteret for en samtykke-boks, som giver dig muligheden for, at acceptere eller afvise at tredjeparter placerer cookies, og derved indsamler information om din adfærd på vores digitale platforme.

 

Tredjeparter kan have mange formål med indsamling af cookies f.eks. tekniske data om din browser, egen markedsføring, IP-adresse eller hvilke sider du besøger, men i alle tilfælde ligger denne brug uden for vores kontrol, og er udelukkende et forhold mellem dig og indehaveren af tredjeparts komponenten.

 

Hvordan sikrer vi dine personoplysninger

Hos Mediehusene Midtjylland går vi meget op i sikkerhed, og opbevarer dine personoplysninger sikkert, og sikrer med passende tekniske og organisatoriske forhold, at ingen uvedkommende får adgang til dine personoplysninger.

 

Dette omfatter, når det er nødvendigt, hensigtsmæssigt og muligt, at få skriftlige forsikringer fra tredjeparter, der har adgang til dine personoplysninger, hvori de skal garantere, at de vil beskytte dataene med sikkerhedsforanstaltninger, der er udformet til at give et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

 

Mediehusene Midtjylland vil generelt ikke videregive dine personoplysninger til tredjeparter. Dine personoplysninger vil imidlertid blive videregivet til vores koncernselskaber indenfor Mediehusene Midtjylland. Mediehusene Midtjylland deler som udgangspunkt ikke personoplysninger uden for EU/EØS, men i enkelte tilfælde kan dette blive aktuelt, og i de tilfælde vil vi sikre at gældende europæisk lovgivning er overholdt.

 

Hvornår sletter vi dine personoplysninger

Mediehusene Midtjylland opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af formålet med behandlingen, medmindre Mediehusene Midtjylland i medfør af gældende ret er forpligtet eller berettiget til at opbevare personoplysningerne i en længere periode.

 

Dine kundeoplysninger sletter vi 5 år efter afslutning af kundeforholdet, hvor transaktionsoplysninger gemmes i 5 år efter afslutning af det regnskabsår, hvori sidste transaktion er foretaget.

Personoplysninger i forbindelse med markedsføring slettes 5 år efter sidste markedsføring er foretaget overfor dig, ligesom personoplysninger vedr. brug af vores hjemmesider i øvrigt slettes 5 år efter den konkrete aktivitet er foretaget.

 

Automatiske afgørelser

Mediehusene Midtjylland anvender automatiske afgørelser i behandlingen af dine personoplysninger ved udvalgte ydelser og produkter. Et eksempel er vores forebyggende og opklarende indsat af svindel på vores online platforme.

 

Du kan anmode om, at Mediehusene Midtjylland giver dig information om metoden for afgørelse og bede os verificere, at den automatiske afgørelse er udført korrekt. Vi kan afvise anmodningen, som foreskrevet i gældende lovgivning, herunder hvis udlevering af informationen vil resultere i afsløring af forretningshemmeligheder eller forstyrre forebyggelsen eller opklaringen af svindel eller andre forbrydelser. Generelt vil vi i disse tilfælde verificere, at algoritme og kildedata fungerer efter hensigten uden fejl eller bias.

 

Dine rettigheder

 

Retten til information. Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som vi behandler.

 

Retten til at gøre indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod Mediehusene Midtjyllands behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.

 

Retten til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Hvis du fx gerne vil slette din konto eller have os til at slette dine oplysninger, beholder vi kun oplysninger, som vi har brug for af juridiske årsager, til at løse tvister eller håndhæve vores aftaler.

 

Retten til dataportabilitet. Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig. 

 

Retten til berigtigelse. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

 

Retten til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

 

Retten til at trække dit samtykke tilbage. Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Retten til at klage. Hvis du har en forespørgsel vedrørende denne meddelelse, den måde, vi behandler dine personoplysninger på, ønsker at udøve dine rettigheder eller indgive en klage.

 

Hvis du ønsker at klage over Mediehusene Midtjyllands behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

 

Kontaktoplysninger

 

Du kan kontakte os ved brug af nedenstående informationer:

 • E-mail : [email protected], eller
 • Post: Herning Folkeblad A/S, Østergade 21, 7400 Herning, att.: GDPR

Sidst ændret februar 2022